Roden - de top van drenthe

Verkeer

Terugdringen sluipverkeer Tijdens de vorige Jaarvergadering meldde wethouder Geert Wolters dat de gemeente het voornemen had om - als maatregel tegen sluipverkeer - de Driegraas ter hoogte van Valkenveld en Eldersveld af te sluiten voor auto's. De vergadering sprak zich na een uitgebreide discussie uit voor dit soort maatregelen, in het bijzonder voor de 'knip' in de Driegraas.

In november 2007 is de knip inderdaad aangebracht. De reacties op de afsluiting waren gemengd, maar inmiddels lijkt iedereen aan de nieuwe situatie gewend te zijn.

Als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze wijk is de knip een goede eerste stap, maar er zullen nog meer maatregelen moeten volgen

Nieuws

Agenda

Sponsor