Roden - de top van drenthe

Speelvoorzieningen

Het college van B en W heeft van mevrouw Dekker (minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) een beleidsbrief gekregen over de inrichting van buitenspeelruimten. Ze dringt er in deze brief bij alle Nederlandse gemeenten op aan, om vanuit ruimtelijke ordening een bijdrage te leveren aan het beschikbaar zijn/maken van voldoende en goede buitenspeelruimte.
Als richtlijn geeft zij aan dat deskundigen bij ruimtelijke planvorming 3% van de voor wonen bestemde gebieden besteden aan formele buitenspeelruimte.
Daarnaast verzoekt ze gemeenten aandacht te besteden aan de kwaliteit en de bereikbaar-heid van buitenspeelruimten.

De WVV maakt zich sterk voor de realisatie van deze 3% formele buitenspeelruimte en onderneemt nadrukkelijke pogingen om in samenspraak met de gemeente te komen tot de realisatie van nieuwe speelterreinen en (her)inrichting van bestaande speelruimten in onze wijk.
 

 

Nieuws

Agenda

Sponsor