Roden - de top van drenthe

Regiovisie

Wat houdt die Regiovisie in? In 1996 legden twaalf gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe de basis voor een gezamenlijke ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het gebied rond Assen en Groningen. Een ambitieus plan, want grensoverschrijdend. De regio Groningen-Assen vervult een belangrijke kernfunctie in Noord-Nederland. Het draait natuurlijk niet alleen om de steden Assen en Groningen; deze kunnen niet zonder de gemeentes er omheen. Daarom: een integraal plan om het gehele gebied evenwichtig te kunnen ontwikkelen en de groei van bevolking en werkgelegenheid netjes te kunnen opvangen.

Afb: De T-structuur van gemeentes binnen de Regiovisie,
met belangrijke verkeersroutes aangegeven.


Met een gezamenlijke visie is het ook beter mogelijk als regio een concurrentiepositie te verwerven binnen Nederland. In dat kader werd nog eens uitgelegd wat de kernkwaliteiten van deze regio zijn: rust, ruimte, landschap, het contrast tussen stad en regio, een goed en divers leefmilieu. Daarnaast zou de regio zich kunnen onderscheiden met een gezonde agrarische sector en hoogwaardige werkgelegenheid in ICT, kennisindustrie en een energiesector. Wethouder Smink van Groningen, lid van het panel dat in discussie ging met de zaal, voegde eraan toe dat deze regio zich niet moet meten aan de Randstad. Maar als de Regiovisie niet lukt, dan zou het de positie van Groningen ten opzichte van andere grote steden in Nederland kunnen beschadigen.

Nieuws

Agenda

Sponsor